Бороконтакт и борогрунд

Въпрос:
Каква е разликата между БороКонтакт и БороГрунд?

Отговор:
БороКонтакт се ползва за свързващите покрития. Борогрунд, както и всеки друг грунд, се нанася с цел подготовка на основата.