Топлоизолация за нашите нужди. Коя изолация е най-подходяща?

Съществуват редица фактори, които следва да вземем под внимание, ако желаем да изберем най-подходящата за нуждите и особеностите на климата в нашето населено място топлоизолация. Ще ви запознаем с най-важните сред тях.

Първият и най-основен фактор, който трябва да вземем предвид, разбира се, е плътността. Тя представлява теглото на кубичен метър  от съответния материал, който ще ползваме. Например, ако това е EPS, или така нареченият стиропор, трябва да помните, че с повишаване на неговата плътност топлопроводимостта се повишава, но пък спада коефициентът на паропроникването при него.

Втори фактор е размерът на плочите. Той обикновено не зависи от вида на топлоизолацията, но по-малкият размер изисква използването на повече дюбели.

Стигаме до номер три: топлопроводимостта на материала – един от най-важните фактори при избора на топлоизолация! Както можете да се досетите, материалът изолира най-добре, колкото по-ниска е тя.

Номер четири: какво представлява силата на натиск при десет процента изменение? Много просто: тези стойности индикират каква сила ще е необходимо да се приложи върху определен материал, за да причини десет процента промяна на началните параметри. С други думи, той ще се деформира много по-лесно, когато е по-мек. В този смисъл измежду материалите, които вече изброихме, най-твърда структура притежава XPS.

Номер пет: водопоглъщаемост. Тя определя колко процента вода могат се поемат в обем от един кубичен метър от съответния материал. Защо това също е много важен фактор ли? Причината е, че водата, а това включва и влагата, е доста добър проводник на топлина. Ето защо топлоизолационните материали се импрегнират със съответните водоотблъскващи (предпазни) мазилки.

Номер шест е за коефициентът на паропроникване, за който вече споменахме по-горе. Той действително е от много голямо значение! Да вземем XPS като пример. Поради неговия нисък коефициент за паропропускливост той се използва основно за изолация на цокъл, на бетонни плочи, така също и за стени, както и колони. Обаче, заради неспособността на XPS да пропуска добре парата, той е в състояние да причини неприятни ефекти каквито са кондензът и мухълът във вече изолираните помещения на всякакви постройки.

Номер седем е от огромна важност за безопасността. Това е класът на горимост. Добре е да знаете, че EPS и XPS са самогасящи се, но въпреки това при излагане на открит огън поддържат горенето. От споменатите материали само каменната вата е действително негорима. Когато я изложим на висока температура, тя се разтопява.

Може да се коментира оформянето на странични ръбове, но вместо това ще обърнем внимание на друг фактор, който се пренебрегва понякога от хората. Това е разрушаващото влияние на ултравиолетовите лъчи от Слънцето върху полимерните материали - което са EPS и XPS, тоест стиропор и фибран. Затова е желателно след полагането им да не се оставят месеци наред незащитени от атмосферните условия, а бързо да се покрият с мрежа и да се направи съответната шпакловка и мазилка отгоре. Както вече споменахме, това ще предпази и стиропора от проникване на вода, която да влоши качествата му.

И накрая, но в никакъв случай не на последното място, идва цената. За много хора това най-често е водещ критерий. Все пак имайте предвид, че поставянето на Вашата топлоизолация е една дългосрочна инвестиция, която бързо ще се изплати. А истинският експерт ще ви помогне да изберете най-подходящите за вас материали напълно честно, с чувство за отговорност и изпълнен дълг към клиента, каквито вие наистина заслужавате!